Pokłońmy się śmierci

najślamazarniejszej ze wszystkich życia sługusów

oddajmy jej cześć

złóżmy dary

z ptaków które martwe już

leżą na kamykach przed domem

potem przejdźmy się do lasu

szukać bardziej jej niegodnej ofiary